Posted by admin
Mr. Sunshine ซีรีย์ดังสร้างจากเรื่องราวประวัติศาสตร์จริง

เรื่องราวที่ถูกสร้างจากประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นจริง ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านซีรีย์เกาหลีชื่อดังแบบจัดเต็ม ทั้งอารมณ์ และการท่ายทอดประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ปลายของศตวรรษที่ 19

Continue Reading